Στοιχεία επικοινωνίας

Τηλέφωνο: 6907013857

Άννα Παρασκευαΐδη


Υπεύθυνοι Συλλόγου

Παρασκευαΐδου Άννα

Παπαβλασσόπουλος Γιάννης

Σαμιώτη Ειρήνη

Τσιανίκας Απόστολος

Σιμωτάς Στέφανος